Kurs wakacyjny – czy warto?
6 czerwca 2016
Kalki językowe w języku hiszpańskim. Na co uważać?
20 września 2016

10 pytań, które powinni zadać zainteresowani kursem metodą Direct.

  • Jak wyglądają lekcje metodą bezpośrednią?

Lekcja rozpoczyna się powtórką materiału z kilku ostatnich lekcji. Następnie wprowadzany jest nowy materiał. 80% lekcji to praca ustna z lektorem, który wprowadza nowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne, po czym przechodzi do zadawania pytań z użyciem tych słów i gramatyki. Ma to na celu powtórzenie materiału w praktyce i w kontekście. Tego typu zajęcia pozwalają przełamać barierę językową i w bardzo szybki sposób zapamiętać słownictwo z lekcji.

Pytania i odpowiedzi. Lektor zadaje pytania w szybkim, naturalnym tempie i rozpoczyna odpowiedź za ucznia. To pozwala uczniowi łatwiej zrozumieć pytanie i skłania go do szybszej odpowiedzi. Dzięki czemu uczeń nie stara się tłumaczyć z polskiego na inny język, tylko odpowiada od razu w nauczanym języku. W początkowych fazach nauki uczeń w odpowiedziach powinien używać ćwiczonych fraz i struktur gramatycznych, na wyższych poziomach uczeń posiada więcej inwencji w tworzeniu odpowiedzi.

  • Dlaczego powtórki na zajęciach są tak ważne?

Tajemnicą sukcesu metody bezpośredniej jest odpowiedni system powtórek. Na każdych zajęciach uczniowie powtarzają materiał z poprzednich lekcji. Sprzyja to usystematyzowaniu wiedzy. Dzięki czemu uczniowie po bardzo dobrym opanowaniu słownictwa i gramatyki, bez zastanowienia potrafią użyć całe struktury gramatyczne. Uczniowie doskonale znają przerobiony materiał. To jedna z największych zalet metody bezpośredniej w porównaniu z innymi metodami, w których nie wraca się już do przerobionych zagadnień, przez co wielu słuchaczy zostaje z poważnymi brakami.

  • Czy dzięki metodzie bezpośredniej w końcu zacznę mówić?

TAK! Uczeń w trakcie zajęć jest zmuszony do słuchania i mówienia przez całą lekcję. Cała lekcja odbywa się tylko w języku nauczania, nauczyciel zadaje pytanie a uczeń na nie odpowiada. Bariera językowa pojawia się bardzo często, gdy układamy swoją wypowiedź i w myślach tłumaczymy ją z języka polskiego. W tradycyjnej metodzie tłumaczyło się teksty, wkuwało słówka, czasy itp. W metodzie bezpośredniej mamy bardzo małą chwilę na odpowiedź. Tutaj musi być ona automatyczna, od razu w nauczanym języku. Uczeń wraz z trwaniem kursu otwiera się coraz bardziej i swobodniej wypowiada w języku obcym. Tutaj najważniejsza jest komunikacja.  Metoda bezpośrednia nie tylko uczy mówić w języku obcych, ale nawet myśleć!

  • Czy w metodzie bezpośredniej gramatyka jest pomijana?

NIE! Gramatyka jest bardzo ważna, ale jest traktowana w zupełnie inny sposób. Nie wkuwamy żadnych zasad i teorii. Przekazujemy wiedzę w praktyce. Pokazujemy dokładne przykłady użycia i konteksty, w których dana struktura gramatyczna występuje. Następnie ćwiczymy ją poprzez powtarzanie pytań z ich wykorzystaniem. Małe dziecko, które mówi: „Mamo, daj cukierka!”, nie wie jakiej części mowy używa. Metoda bezpośrednia też nie tłumaczy zagadnień gramatycznych ale pokazuje w jaki sposób możemy wyrazić chęć otrzymania czegoś, używając określonych struktur. Dzięki czemu w trakcie używania języka nie myślimy już jaki czas użyć, ale przywołujemy z pamięci całe wyrażenie.

  • Czy metoda bezpośrednia wymaga wiele pracy własnej w domu?

Tak i nie. Częsty system powtórek i intensywny tryb pracy na lekcji pozwala uczniom zapamiętać większość materiału z lekcji. Do domu zadawanych jest bardzo mało prac domowych. Natomiast należy pamiętać, że nie ma metody, która pozwoliłaby opanować język bez wkładu własnego słuchacza. Uczniowie powinni powtarzać słówka i czytać w domu przerobiony na lekcji materiał.

  • Czy do kursu przewidziane są dodatkowe materiały do nauki w domu?

TAK! W ramach kursu metodą Direct dla młodzieży i dorosłych przewidziana jest platforma internetowa, na której uczniowie znajdą ponad 100 godzin dodatkowej nauki gratis. Na platformie można przerabiać materiał z lekcji, osłuchiwać się  z nowym słownictwem w 3 różnych wariantach akcentu (amerykańskim, angielskim i australijskim). Dodatkowo do podręcznika dołączona jest płyta CD, na której znajdują się nagrania wszystkich dialogów z podręcznika.

  • Czy na zajęciach ćwiczona jest odpowiednia wymowa i akcent?

TAK! Lektor natychmiast koryguje wszystkie błędy uczniów, od początku kładąc nacisk na rozwijanie prawidłowej wymowy.

  • Czy kurs jest kompletny i uczy wszystkich sprawności językowych?

TAK! Kurs kładzie zdecydowany nacisk na konwersację i na ten element poświęca najwięcej czasu. Natomiast nie pomija przy tym czytania, pisania i gramatyki. Metoda Direct uczy dobrze mówić, dobrze rozumieć język mówiony, czytać i pisać.

  • Czym kurs Direct różni się od innych kursów?

Przede wszystkim metoda Direct opracowana jest tak, żeby uczeń podczas zajęć słuchał i mówił kilkukrotnie więcej niż podczas tradycyjnych form nauki. Uczy posługiwania się językiem obcym bez zastanowienia i kształci umiejętność myślenia w danym języku. Lekcja prowadzona jest w taki sposób, aby zbliżyć język jak najbardziej do naturalnego środowiska. Odpowiednia szybkość mówienia, akcent, intonacja pozwalają słuchaczom przyzwyczaić się do normalnego sposobu mówienia native speakerów danego języka. Po za tym częste powtórki, pozwalają dokładnie zapamiętać przerobiony materiał.

  • Czy warto skorzystać z kursów metodą Direct?

Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania wskazują, że kursy metodą Direct to najlepszy wybór dla osób, które chcą w końcu przełamać barierę językową i zacząć mówić. Kurs jest idealnie skrojony, aby przemóc się w mówieniu i otworzyć na kontakt z innym językiem. Przemyślana struktura lekcji pozwala ćwiczyć wszystkie sprawności językowe, a system powtórek zapamiętać w szybki sposób cały materiał. Zapraszamy do zapisów na kursy metodą Direct.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress