Czy Twoje dziecko uczy się języka obcego, ale boi się mówić? Wiemy jak temu zaradzić!

10 supermocy Kliniki Języka
23 sierpnia 2018
Dlaczego warto wybrać kurs dla dzieci w Klinice Języka?
5 sierpnia 2019

Czy Twoje dziecko uczy się języka obcego, ale boi się mówić? Wiemy jak temu zaradzić!

Jesteśmy w trakcie okresu wakacyjnego. Jest to czas częstych wyjazdów zagranicznych. Właśnie wtedy mamy najlepszą okazję poćwiczyć nasze umiejętności językowe za granicą. Warto zmotywować nasze dzieci do używania języka, choćby samodzielnego zakupu lodów, czy zimnego napoju.

Niestety bardzo często można spotkać się z opinią, że dziecko uczy się języka obcego już od wielu lat w szkole podstawowej, ale nie jest w stanie samodzielnie złożyć prostego zdania. Czym jest to spowodowane?

1) Uczenie od końca

Każdy z nas uczył się swojego pierwszego języka od rodziców, rodziny, krewnych. Uczył się mówić. Nie wpajano nam od razu wielu zasad gramatycznych i ortograficznych. Nauka pisania i czytania odbywała się w momencie, kiedy już byliśmy w stanie biegle mówić. Nauka szkolna rozpoczyna się natomiast od nauki pojedynczych słówek, gramatyki omawianej po polsku. Kolejność powinna być jednak inna. Od samego początku należy otaczać dzieci językiem, mówić do nich, powtarzać, otwierać przed mówieniem. Powinna zostać zachowana kolejność – słucham – mówię – czytam – piszę.

2) Bariera przed mówieniem

Jeśli nasze dzieci nie rozmawiają na zajęciach, nigdy tego nie robiły, trudno wymagać od nich aby wreszcie same zaczęły mówić. Niewłaściwy sposób uczenia powoduje, że w dzieciach wzrasta strach przed mówieniem. Znają ogólne zasady, ale nie są w stanie ich wykorzystać w praktyce. Boją się, że popełnią błąd albo zostaną niezrozumiane. Gdyby były uczone mówienia od początku najpierw popełniałyby podobne błędy do dzieci, które dopiero zaczynają mówić w swoim rodzimym języku. Z czasem język stawałby się coraz bardziej poprawny, a one z większą śmiałością używałyby go na co dzień. Kolejnym czynnikiem jest to,  że dzieci podlegają ciągłej ocenie, wymaga się od nich poprawności, zamiast skupić się na początku na tym aby komunikowały się, przekazywały myśl. Przyjdzie czas także na pracę nad poprawnością.

3) Wyższość słownictwa biernego nad czynnym

Jest to powszechne zjawisko w nauce języka obcego jak i rodzimego. Zdecydowanie więcej słów znamy i rozumiemy, niż się nimi posługujemy. Natomiast jednak nauka języka nastawiona na gramatykę i naukę pojedynczych słów sprawia, że dysproporcja słownictwa biernego nad czynnym zwiększa się zdecydowanie. Bardzo wiele osób narzeka, że jest w stanie zrozumieć bardzo wiele z tekstu pisanego, czy rozmowy, ale nie jest w stanie samemu wykorzystać danego słownictwa w mówieniu. Nie potrafią komunikować się. Aby temu zaradzić należy ćwiczyć mówienie. Układać zdania, powtarzać je i jak najwięcej rozmawiać. Tylko wtedy słówka wejdą do naszego czynnego zasobu słownictwa.

Zatem pojawia się pytanie, jak powinniśmy się uczyć? Naszym zdaniem idealnym rozwiązaniem jest nauka metodą Direct. Nasze kursy dla dzieci już od najmłodszych klas wymuszają mówienie na podstawie wcześniej poznanego słownictwa. Dzieci uczą się słów i gramatyki, ale muszą poznane treści wykorzystać od razu w praktyce. Dzięki temu nabierają pewności w mówieniu, nie rodzi się u nich bariera przed mówieniem, a słownictwo wpada do czynnego zasobu. Na naszych kursach nie pomijamy zagadnień gramatycznych, bo oczywiście są one istotne i niezbędne. Kursy składają się z dwóch podręczników – jeden, który pozwala ćwiczyć mówienie, drugi – w którym omawiane są zagadnienia gramatyczne.

Przed rozpoczęciem nauki powinniśmy zadać sobie główne pytanie – w jakim celu uczymy się języka? Odpowiedź jest jednoznaczna – aby mówić i komunikować się w tym języku. Jeśli będziemy mieć opory przed mówieniem powinniśmy się zastanowić, czy lepiej mówić z błędami, niż poprawnie milczeć?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress