Dlaczego warto zapisać dziecko na kurs językowy prowadzony metodą Direct?

Jak pomóc dziecku w nauce języka obcego?
14 listopada 2016
10 supermocy Kliniki Języka
23 sierpnia 2018

Dlaczego warto zapisać dziecko na kurs językowy prowadzony metodą Direct?

W obecnych czasach dzieci bardzo szybko rozpoczynają naukę języka angielskiego. Już w przedszkolu mają pierwszy kontakt z angielskim. Są wierszyki, piosenki, obrazki, pojedyncze słowa i wyrażenia. Prawdziwa nauka rozpoczyna się w szkole podstawowej. Są słówka do nauki, pierwsze zagadnienia gramatyczne. Brakuje jednak rozmowy. Gdybyśmy zapytali nasze dzieci, czy dużo rozmawiają na zajęciach języka angielskiego w szkole, 90% odpowiedzi brzmiała by „NIE”. To jeden z największych mankamentów nauczania w szkole państwowej. Kursy metodą Direct mają na celu dopełnić kurs szkolny o najważniejszą aktywność podczas nauki języków obcych, czyli komunikację. Już na pierwszych zajęciach w naszej szkole widzimy u uczniów wyraźny problem z mówieniem w języku obcym, nawet jeśli uczą się go już wiele lat. Jak mają to umieć, jeśli nigdy nie praktykowali tego na zajęciach? Kursy metodą Direct pozwalają otworzyć się na mówienie i nabyć umiejętność rozumienia z kontekstu.

Jak wyglądają zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią u dzieci?

Kurs metodą Direct przystosowany jest do możliwości poznawczych dziecka. Dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami poprzez stosowanie szeregu krótkich pytań i odpowiedzi. Większość lekcji to wprowadzenie nowego słownictwa, ćwiczenie wymowy oraz użycie wprowadzonego słownictwa w krótkich dialogach. Dzieci uczą się go w sposób naturalny, tak jak uczyły się swojego języka ojczystego. Najpierw słyszą słowa, następnie mówią, a na końcu czytają i piszą. Dopracowany system powtórek pozwala w łatwy sposób zapamiętywać duże ilości słownictwa. Tylko dzięki powtarzaniu i rutynie dzieci mogą zapamiętać słowa na dłużej.

Dlaczego powtórki na zajęciach są tak ważne?

Sukces metody Direct polega na odpowiednio dopracowanym systemie powtórek. Na każdych zajęciach uczniowie powtarzają materiał z poprzednich lekcji. Sprzyja to usystematyzowaniu wiedzy. Dzięki czemu uczniowie po bardzo dobrym opanowaniu słownictwa i gramatyki, bez zastanowienia potrafią użyć całe struktury gramatyczne. Uczniowie doskonale znają przerobiony materiał. To jedna z największych zalet metody bezpośredniej w porównaniu z innymi metodami, w których nie wraca się już do przerobionych zagadnień, przez co wielu słuchaczy zostaje z poważnymi brakami. Podręcznik jest tak zbudowany, że nawet w ostatnich rozdziałach powraca do słownictwa, które pojawiło się na jego pierwszych stronach.

Jaki jest główny cel nauki metodą Direct?

Jej celem jest nauczenie zdolności swobodnej, naturalnej wypowiedzi już od samego początku nauki. Chcemy, aby dziecko uczyło się mówić całymi zdaniami, a nie uczyło się tylko pojedynczych słówek.

Czy dzieci lubią zajęcia metodą Direct?

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach metodą Direct, ponieważ nauka przebiega w zupełnie inny sposób niż w szkole państwowej. Uczniowie szybko zauważają swoje postępy i są zadowolone. W trakcie trwania lekcji, jako przerywniki stosowane są różne gry aktywizujące, podczas których jest dużo śmiechu i zabawy. Bardzo duża dynamika zajęć nie pozwala dzieciom się nudzić.

Czy metoda Direct wymaga wiele pracy dziecka w domu?

Tak i nie. Częsty system powtórek i intensywny tryb pracy na lekcji pozwala uczniom zapamiętać większość materiału z lekcji. Do domu zadawanych jest bardzo mało prac domowych. Natomiast należy pamiętać, że nie ma metody, która pozwoliłaby opanować język bez wkładu własnego słuchacza. Uczniowie powinni powtarzać słówka i czytać w domu przerobiony na lekcji materiał.

Jaka jest rola lektora podczas lekcji?

Zadaniem lektora jest inicjować kontrolowany dialog z uczniami. Dziecko na każdej lekcji odpowiada na kilkanaście pytań pełnymi i poprawnymi zdaniami. Lektor czuwa nad poprawną wymową i poprawnością wypowiedzi.

Czy kurs uczy wszystkich sprawności językowych?

Tak. Największy nacisk kładziony jest na konwersację, natomiast kurs nie pomija innych sprawności takich jak czytanie czy pisanie. Dzieci uczą się angielskiego w sposób naturalny, tak jak uczyły się swojego języka ojczystego. Najpierw słyszą słowa, następnie mówią, a na końcu czytają i piszą. Gramatyka wyjaśniana jest poprzez przykłady użycia i konteksty. Nie wkuwamy żadnych zasad i teorii. Małe dziecko, które mówi: „Mamo, daj cukierka!”, nie wie jakiej części mowy używa. Metoda bezpośrednia też nie tłumaczy zagadnień gramatycznych ale pokazuje w jaki sposób możemy wyrazić chęć otrzymania czegoś, używając określonych struktur. Dzięki czemu w trakcie używania języka nie myślimy już jaki czas użyć, ale przywołujemy z pamięci całe wyrażenie.

Czy podczas zajęć wykorzystywane są nowe technologie?

Tak, zajęcia są urozmaicane przez wykorzystanie nowych technologii. Na naszych zajęciach z najmłodszymi dziećmi korzystamy z platformy internetowej Class Dojo. Platforma jest pewną formą elektronicznego dziennika. Program pozwala stworzyć „awatarową” klasę. Każdy uczeń może wybrać swój awatar, który będzie otrzymywać plusy albo minusy za zachowanie, pracę na lekcji, prace domowe itd. Class Dojo działa bardzo motywująco na uczniów, którzy uwielbiają swoje awatarki i z przyjemnością walczą o kolejne plusy. Kolejnym plusem platformy jest możliwość podglądania poczynań awatarków przez rodziców, którzy mogą sprawdzić jak na zajęciach sprawuje się ich pociecha. Rodzice mają stały kontakt z lektorem i mogą monitorować postępy dziecka. Po każdych zajęciach otrzymują raport aktywności ucznia.

Czy warto zapisać dziecko na kurs metodą Direct?

Bez wątpienia TAK. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko zaczęło wreszcie mówić pełnymi zdaniami, a nie używało tylko pojedynczych słówek to powinien wybrać ten kurs.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress