Co zrobić, aby zacząć mówić w języku obcym?
2 września 2015

Nauka języków obcych a zabawa w teatr

profesjonalna nauka języków obcych

Zabawa w teatr jest świetnym sposobem nauki języków obcych przez najmłodszych. Małe dzieci najlepiej i z największą przyjemnością uczą się języka obcego, kiedy dobrze się przy tym bawią i są aktywni ruchowo. Takie połączenie przy nauce języków obcych daje bardzo dobre rezultaty.

Śpiew, taniec, aktorstwo są ściśle związane z językiem ciała, gestem, mimiką, ruchem. Ich wykorzystanie podczas nauki języka obcego powoduje, że język, którego uczą się dzieci cechuje większa otwartość oraz spontaniczność. Mówienie staje się bardziej naturalne i nie wywołuje takiego lęku jak podczas normalnych zajęć języka obcego. Możemy zapomnieć o barierach językowych. Uczeń dystansuje się od innych, zaczyna wchodzić w rolę odgrywanego przez siebie bohatera. Taka forma ekspresji, łącząca formę przekazu niewerbalnego ze słowem mówionym, może przyśpieszyć rozwój lingwistyczno-emocjonalny dziecka. Pobudza ona także wyobraźnię i rozwija pamięć dziecka. Teksty piosenek, wierszyków wzbogacają czynny słownik ucznia wyuczonymi zwrotami, które uczeń w naturalnym środowisku potrafi sobie przypomnieć i wykorzystać w procesie komunikacji.  Zajęcia te pozwalają uczulić ucho na brzmienie języka obcego i skuteczniej utrwalić nowe słownictwo. Za pomocą gestów można z łatwością zapamiętać dane słowo, bądź przypomnieć sobie ćwiczone wyrazy. Odtwarzanie przez uczniów tekstów z wykorzystaniem ruchu, gestów, emocji, mimiki udoskonala wymowę oraz intonację ćwiczonych tekstów. Rym, rytm, melodia przyczyniają się do łatwiejszego opanowania wymowy, akcentu oraz intonacji, a także zwiększają tempo mówienia.

Temat omawianych utworów powinien zawsze motywować dzieci do emocjonalnego zaangażowania się oraz identyfikacji z bohaterami. Dlatego teksty najczęściej dotyczą opowieści, związanych bezpośrednio z problemami dzieci, bądź sytuacji tajemniczych, niezwykłych. Bardzo często teksty posiadają głęboką wiedzę krajoznawczą, wprowadzają wiedzę o świecie. Wizualizacja tekstu powinna zawsze być odpowiednio przygotowana do potrzeb dzieci.

Zabawa w teatr to także sposób na budowanie pewności siebie dziecka. Śpiewanie czy recytowanie może zaspokoić potrzebę dziecka bycia w centrum zainteresowania oraz zwalczać stres i przygotować go do publicznych wystąpień. Oprócz tego rozbudowana zostaje motywacja do nauki języka obcego oraz rodzi się pozytywne nastawienie do zgłębiania tajników innych języków.

Zajęcia z wykorzystaniem teatralizacji są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla młodszych dzieci, niż praca z podręcznikiem. Teatralizacja pozwala na płynne przejście z procesu komunikowania się za pomocą ciała do produkcji mowy, redukując przy tym stres do minimum. Dodatkowo takie zajęcia stwarzają okazję do większej aktywności i integracji w grupie. Dlatego szkoła języków obcych Klinika Języka proponuje swoim najmłodszym uczniom zajęcia z wykorzystaniem metody teatralizacji.

Literatura:

Kraszewska K., Zabawa w teatr. Kształcenie językowe z wykorzystaniem perspektywy neurobiologicznej i psychoruchowych predyspozycji uczniów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress