29 kwietnia 2024

Dlaczego warto zapisać dziecko na kurs językowy prowadzony metodą Direct?

W obecnych czasach dzieci bardzo szybko rozpoczynają naukę języka angielskiego. Już w przedszkolu mają pierwszy kontakt z angielskim. Są wierszyki, piosenki, obrazki, pojedyncze słowa i wyrażenia. Prawdziwa nauka rozpoczyna się w szkole podstawowej. Są słówka do nauki, pierwsze zagadnienia gramatyczne. Brakuje jednak rozmowy. Gdybyśmy zapytali nasze dzieci, czy dużo rozmawiają na zajęciach języka angielskiego w szkole, 90% odpowiedzi brzmiała by „NIE”. To jeden z największych mankamentów nauczania w szkole państwowej. Kursy metodą Direct mają na celu dopełnić kurs szkolny o najważniejszą aktywność podczas nauki języków obcych, czyli komunikację. Już na pierwszych zajęciach w naszej szkole widzimy u uczniów wyraźny problem z mówieniem w języku obcym, nawet jeśli uczą się go już wiele lat. Jak mają to umieć, jeśli nigdy nie praktykowali tego na zajęciach? Kursy metodą Direct pozwalają otworzyć się na mówienie i nabyć umiejętność rozumienia z kontekstu.

 

Jak wyglądają zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią u dzieci?

 

Kurs metodą Direct przystosowany jest do możliwości poznawczych dziecka. Dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami poprzez stosowanie szeregu krótkich pytań i odpowiedzi. Większość lekcji to wprowadzenie nowego słownictwa, ćwiczenie wymowy oraz użycie wprowadzonego słownictwa w krótkich dialogach. Dzieci uczą się go w sposób naturalny, tak jak uczyły się swojego języka ojczystego. Najpierw słyszą słowa, następnie mówią, a na końcu czytają i piszą. Dopracowany system powtórek pozwala w łatwy sposób zapamiętywać duże ilości słownictwa. Tylko dzięki powtarzaniu i rutynie dzieci mogą zapamiętać słowa na dłużej.

 

Dlaczego powtórki na zajęciach są tak ważne?

 

Sukces metody Direct polega na odpowiednio dopracowanym systemie powtórek. Na każdych zajęciach uczniowie powtarzają materiał z poprzednich lekcji. Sprzyja to usystematyzowaniu wiedzy. Dzięki czemu uczniowie po bardzo dobrym opanowaniu słownictwa i gramatyki, bez zastanowienia potrafią użyć całe struktury gramatyczne. Uczniowie doskonale znają przerobiony materiał. To jedna z największych zalet metody bezpośredniej w porównaniu z innymi metodami, w których nie wraca się już do przerobionych zagadnień, przez co wielu słuchaczy zostaje z poważnymi brakami. Podręcznik jest tak zbudowany, że nawet w ostatnich rozdziałach powraca do słownictwa, które pojawiło się na jego pierwszych stronach.

 

Jaki jest główny cel nauki metodą Direct?

 

Jej celem jest nauczenie zdolności swobodnej, naturalnej wypowiedzi już od samego początku nauki. Chcemy, aby dziecko uczyło się mówić całymi zdaniami, a nie uczyło się tylko pojedynczych słówek.

 

Czy dzieci lubią zajęcia metodą Direct?

 

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach metodą Direct, ponieważ nauka przebiega w zupełnie inny sposób niż w szkole państwowej. Uczniowie szybko zauważają swoje postępy i są zadowolone. W trakcie trwania lekcji, jako przerywniki stosowane są różne gry aktywizujące, podczas których jest dużo śmiechu i zabawy. Bardzo duża dynamika zajęć nie pozwala dzieciom się nudzić.

 

Czy metoda Direct wymaga wiele pracy dziecka w domu?

 

Tak i nie. Częsty system powtórek i intensywny tryb pracy na lekcji pozwala uczniom zapamiętać większość materiału z lekcji. Do domu zadawanych jest bardzo mało prac domowych. Natomiast należy pamiętać, że nie ma metody, która pozwoliłaby opanować język bez wkładu własnego słuchacza. Uczniowie powinni powtarzać słówka i czytać w domu przerobiony na lekcji materiał.

 

Jaka jest rola lektora podczas lekcji?

 

Zadaniem lektora jest inicjować kontrolowany dialog z uczniami. Dziecko na każdej lekcji odpowiada na kilkanaście pytań pełnymi i poprawnymi zdaniami. Lektor czuwa nad poprawną wymową i poprawnością wypowiedzi.

 

Czy kurs uczy wszystkich sprawności językowych?

 

Tak. Największy nacisk kładziony jest na konwersację, natomiast kurs nie pomija innych sprawności takich jak czytanie czy pisanie. Dzieci uczą się angielskiego w sposób naturalny, tak jak uczyły się swojego języka ojczystego. Najpierw słyszą słowa, następnie mówią, a na końcu czytają i piszą. Gramatyka wyjaśniana jest poprzez przykłady użycia i konteksty. Nie wkuwamy żadnych zasad i teorii. Małe dziecko, które mówi: „Mamo, daj cukierka!”, nie wie jakiej części mowy używa. Metoda bezpośrednia też nie tłumaczy zagadnień gramatycznych ale pokazuje w jaki sposób możemy wyrazić chęć otrzymania czegoś, używając określonych struktur. Dzięki czemu w trakcie używania języka nie myślimy już jaki czas użyć, ale przywołujemy z pamięci całe wyrażenie.

 

Czy podczas zajęć wykorzystywane są nowe technologie?

 

Tak, zajęcia są urozmaicane przez wykorzystanie nowych technologii. Na naszych zajęciach z najmłodszymi dziećmi korzystamy z platformy internetowej Class Dojo. Platforma jest pewną formą elektronicznego dziennika. Program pozwala stworzyć „awatarową” klasę. Każdy uczeń może wybrać swój awatar, który będzie otrzymywać plusy albo minusy za zachowanie, pracę na lekcji, prace domowe itd. Class Dojo działa bardzo motywująco na uczniów, którzy uwielbiają swoje awatarki i z przyjemnością walczą o kolejne plusy. Kolejnym plusem platformy jest możliwość podglądania poczynań awatarków przez rodziców, którzy mogą sprawdzić jak na zajęciach sprawuje się ich pociecha. Rodzice mają stały kontakt z lektorem i mogą monitorować postępy dziecka. Po każdych zajęciach otrzymują raport aktywności ucznia.

 

Czy warto zapisać dziecko na kurs metodą Direct?

 

Bez wątpienia TAK. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko zaczęło wreszcie mówić pełnymi zdaniami, a nie używało tylko pojedynczych słówek to powinien wybrać ten kurs.

 

 

Copyright 2024. KLINIKA JĘZYKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by KK MARKETING&DESIGN

II oddział:

ul. E. Orzeszkowej 66, Piastów

(pasaż handlowy koło SP3)

I oddział:

wejście od strony osiedla Baszta
od ul. Paderewskiego (koło SP4)

ul. Żbikowska 26 lok. 1, Piastów

Siedziba główna:

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się!

Dane kontaktowe

I piętro, wejście od Al. Wojska Polskiego

ul. Kujawska 28, 05-820 Piastów

Jak dojechać? 

Nasze placówki są w bliskiej odległości od szkół podstawowych. Dla uczniów klas 0-3 – możliwość przyprowadzania dzieci ze świetlicy szkolnej (dotyczy SP2, SP3, SP4 i SP5 w Piastowie).

Godziny pracy sekretariatu:
ul. Kujawska 28, Piastów
 
Poniedziałek 9:00-19:00
Wtorek 9:00-19:00
Środa 9:00-19:00
Czwartek 9:00-19:00
Piątek 9:00-17:00
Nr konta bankowego:
25 2490 0005 0000 4500 9666 6442 (Alior Bank)

Prowadzimy zajęcia na terenie całego Piastowa.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie
z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wizja i cele szkoły językowej Klinika Języka – rozmowa z pomysłodawcą idei nowoczesnej szkoły. Panie Krzysztofie, skąd wziął się pomysł stworzenia takiego miejsca jak Klinika Języka? Pomysł rodził się już
Dlaczego prowadzimy zajęcia we własnych salach? Bo stawiamy na jakość nauczania: – prowadzimy zajęcia tylko we własnych salach, ponieważ zależy nam na najwyższej jakości oferowanych kursów – szanujemy czas rodziców,
Każdy rodzic pragnie zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy rozwój. Dzieci już od najmłodszych lat uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych. Kiedy warto rozpocząć naukę języka obcego? Trudno określić jeden słuszny termin