Copyright 2024. KLINIKA JĘZYKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by KK MARKETING&DESIGN

II oddział:

ul. E. Orzeszkowej 66, Piastów

(pasaż handlowy koło SP3)

I oddział:

wejście od strony osiedla Baszta
od ul. Paderewskiego (koło SP4)

ul. Żbikowska 26 lok. 1, Piastów

Siedziba główna:

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się!

Dane kontaktowe

I piętro, wejście od Al. Wojska Polskiego

ul. Kujawska 28, 05-820 Piastów

Jak dojechać? 

Nasze placówki są w bliskiej odległości od szkół podstawowych. Dla uczniów klas 0-3 – możliwość przyprowadzania dzieci ze świetlicy szkolnej (dotyczy SP2, SP3, SP4 i SP5 w Piastowie).

Godziny pracy sekretariatu:
ul. Kujawska 28, Piastów
 
Poniedziałek 9:00-19:00
Wtorek 9:00-19:00
Środa 9:00-19:00
Czwartek 9:00-19:00
Piątek 9:00-17:00
Nr konta bankowego:
25 2490 0005 0000 4500 9666 6442 (Alior Bank)

Prowadzimy zajęcia na terenie całego Piastowa.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie
z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

TEST J. ANGIELSKI


Wypełnij test i sprawdź swój poziom

1) What’s _________________ job? He is a teacher.

your my his nie wiem

2) Anna usually likes tea, but now she ________ coffee.

drank is drinking drinks nie wiem

3) _____________? – I’m a fashion designer.

How are you? What do you do? What are you doing? nie wiem

4) I’m very proud of my brother. He _________ the saxophone and the guitar.

can play can plays cans play nie wiem

5) Do you listen to heavy metal? – No, I _________ listen to heavy metal. I hate it.

never often usually nie wiem

6) We are flying to Paris on __________.

ten June tenth of June the tenth of June nie wiem

7) Their car is ___________ than ours.

much smallest much more smaller much smaller nie wiem

8) It ____________ Monday evening.

was were be nie wiem

9) She felt ______ bit tired.

a the nie wiem

10) His mother calmed him ______ .

away down off nie wiem

11) Paul _________ in the library this evening.

is studying studying are studying nie wiem

12) John, _________ the windows please.

opens will opened open nie wiem

13) Anna ______________ never late for work.

is am were nie wiem

14) Ms. Smith ____________ rather not invest that money in the real estate.

has to would could nie wiem

15) The book was _____ the movie.

as as good as as good nie wiem

16) He always _______ his day with the words: “ it’s a good day to have a good day”.

begun began begin nie wiem

17) If you don’t know the meaning of this idiom, __________ in the dictionary.

search it out find it out look it up nie wiem

18) She decided to go on a walk __________ the rain.

despite in despite of in spite of nie wiem

19) My mother makes me ________ spinach, but I prefer hamburger.

eating to eat eat nie wiem

20) She was rude ______ him for no reason.

to at on nie wiem

21) When I was a child I ____________ to school by bus.

was used to go used to go use to went nie wiem

22) They ___________ the project by the end of the year.

will have finished shall finish will be finishing nie wiem

23) This time next week our family _________on the beach of the Baltic Sea.

will lie will be lying will have lain nie wiem

24) We ________ her since we ___________ school.

haven’t seen / have left haven’t seen /left didn’t see / have left nie wiem

25) The girl almost never walks her dog in the morning,____________?

doesn’t she does she isn’t she nie wiem

26) He _________ home when somebody _________ his name.

went / called was going / called went / was calling nie wiem

27) It was Peter ________________ arrived.

that who which nie wiem

28) In the evening John persuaded me to play _________ football.

with in nie wiem

29)The concert was abandoned after ________ .

half an hour the half an hour half of an hour nie wiem

30) On Tuesday, the man followed __________ the girl as she walked home from school.

with by nie wiem

31) When he realized what _________ He called an ambulance.

was happening had happened happened nie wiem

32) Anna was ____________, because she was sure he had a fatal malady.

in despair on despair at despair nie wiem

33) Berlin ________ the capital of Germany.

are is will nie wiem

34) She _______ speak Russian.

have are can nie wiem

35) _____________ to London?

Were you ever Have you ever been Had you ever been nie wiem

36) I like Frank very much. He is _______ nice boy.

such such a so nie wiem

37) According _____________ the map, we ought to turn left.

to by on nie wiem

38) I have ________ friends in Moscow, so I’ll have a good time there.

very few a few few nie wiem

39) She doesn’t feel like ___________ this article today.

reading and translating to read and translate read and translate nie wiem

40) Would you mind ___________,please?

opening the window to open the window to the window opening nie wiem

41) This was the first time John __________ her real nature.

was seeing seen saw nie wiem

42) She was a victim of her own misfortune … .

too more again nie wiem

43) If he hadn’t been so absent-minded, this …!

wouldn’t happen won’t happen wouldn’t have happened nie wiem

44) _________ poor pay lower taxes?

does does the do the nie wiem

45) A book _______ by a 15-year-old boy has won a $20000 award.

been written wrote written nie wiem

46) If Jim lend me $1000, I ____________ you back at the end of the week.

might paid can’t paying can pay nie wiem

47) He doesn’t have _________ time or money to go on holiday.

several enough of enough nie wiem

48) Sandra ______ in a bank for over ten years.

used to work worked didn’t use to work nie wiem

49) _____________ was at the party last night.

anyone everybody anybody nie wiem

50) Can you tell me when _________ leaving?

the plane is is the plane does the plane nie wiem

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.

1) What’s _________________ job? He is a teacher.

your

my

his

nie wiem

2) Anna usually likes tea, but now she ________ coffee.

drank

is drinking

drinks

nie wiem

3) _____________? – I’m a fashion designer.

How are you?

What do you do?

What are you doing?

nie wiem

4) I’m very proud of my brother. He _________ the saxophone and the guitar.

can play

can plays

cans play

nie wiem

5) Do you listen to heavy metal? – No, I _________ listen to heavy metal. I hate it.

never

often

usually

nie wiem

6) We are flying to Paris on __________.

ten June

tenth of June

the tenth of June

nie wiem

7) Their car is ___________ than ours.

much smallest

much more smaller

much smaller

nie wiem

8) It ____________ Monday evening.

was

were

be

nie wiem

9) She felt ______ bit tired.

a

the

nie wiem

10) His mother calmed him ______ .

away

down

off

nie wiem

11) Paul _________ in the library this evening.

is studying

studying

are studying

nie wiem

12) John, _________ the windows please.

opens

will opened

open

nie wiem

13) Anna ______________ never late for work.

is

am

were

nie wiem

14) Ms. Smith ____________ rather not invest that money in the real estate.

has to

would

could

nie wiem

15) The book was _____ the movie.

as

as good as

as good

nie wiem

16) He always _______ his day with the words: “ it’s a good day to have a good day”.

begun

began

begin

nie wiem

17) If you don’t know the meaning of this idiom, __________ in the dictionary.

search it out
find it out
look it up
nie wiem

18) She decided to go on a walk __________ the rain.

despite in
despite of
in spite of
nie wiem

19) My mother makes me ________ spinach, but I prefer hamburger.

eating
to eat
eat
nie wiem

20) She was rude ______ him for no reason.

to

at

on

nie wiem

21) When I was a child I ____________ to school by bus.

was used to go

used to go

use to went

nie wiem

22) They ___________ the project by the end of the year.

will have finished

shall finish

will be finishing

nie wiem

23) This time next week our family _________on the beach of the Baltic Sea.

will lie

will be lying

will have lain

nie wiem

24) We ________ her since we ___________ school.

haven’t seen / have left

haven’t seen /left

didn’t see / have left

nie wiem

25) The girl almost never walks her dog in the morning,____________?

doesn’t she

does she

isn’t she

nie wiem

26) He _________ home when somebody _________ his name.

went / called

was going / called

went / was calling

nie wiem

27) It was Peter ________________ arrived.

that

who

which

nie wiem

28) In the evening John persuaded me to play _________ football.

with

in

nie wiem

29)The concert was abandoned after ________ .

half an hour

the half an hour

half of an hour

nie wiem

30) On Tuesday, the man followed __________ the girl as she walked home from school.

with

by

nie wiem

31) When he realized what _________ He called an ambulance.

was happening

had happened

happened

nie wiem

32) Anna was ____________, because she was sure he had a fatal malady.

in despair

on despair

at despair

nie wiem

33) Berlin ________ the capital of Germany.

are

is

will

nie wiem

34) She _______ speak Russian.

have

are

can

nie wiem

35) _____________ to London?

Were you ever

Have you ever been

Had you ever been

nie wiem

36) I like Frank very much. He is _______ nice boy.

such

such a

so

nie wiem

37) According _____________ the map, we ought to turn left.

to

by

on

nie wiem

38) I have ________ friends in Moscow, so I’ll have a good time there.

very few

a few

few

nie wiem

39) She doesn’t feel like ___________ this article today.

reading and translating

to read and translate

read and translate

nie wiem

40) Would you mind ___________,please?

opening the window

to open the window

to the window opening

nie wiem

41) This was the first time John __________ her real nature.

was seeing

seen

saw

nie wiem

42) She was a victim of her own misfortune … .

too

more

again

nie wiem

43) If he hadn’t been so absent-minded, this …!

wouldn’t happen

won’t happen

wouldn’t have happened

nie wiem

44) _________ poor pay lower taxes?

does

does the

do the

nie wiem

45) A book _______ by a 15-year-old boy has won a $20000 award.

been written

wrote

written

nie wiem

46) If Jim lend me $1000, I ____________ you back at the end of the week.

might paid

can’t paying

can pay

nie wiem

47) He doesn’t have _________ time or money to go on holiday.

several

enough of

enough

nie wiem

48) Sandra ______ in a bank for over ten years.

used to work
worked
didn’t use to work
nie wiem

49) _____________ was at the party last night.

anyone

everybody

anybody

nie wiem

50) Can you tell me when _________ leaving?

the plane is

is the plane

does the plane

nie wiem

Wyślij
Wyślij
Test został wysłany — dziękujemy! Odezwiemy się niebawem.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Sprawdź swój poziom - zrób test z języka angielskiego!