Copyright 2024. KLINIKA JĘZYKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by KK MARKETING&DESIGN

II oddział:

ul. E. Orzeszkowej 66, Piastów

(pasaż handlowy koło SP3)

I oddział:

wejście od strony osiedla Baszta
od ul. Paderewskiego (koło SP4)

ul. Żbikowska 26 lok. 1, Piastów

Siedziba główna:

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się!

Dane kontaktowe

I piętro, wejście od Al. Wojska Polskiego

ul. Kujawska 28, 05-820 Piastów

Jak dojechać? 

Nasze placówki są w bliskiej odległości od szkół podstawowych. Dla uczniów klas 0-3 – możliwość przyprowadzania dzieci ze świetlicy szkolnej (dotyczy SP2, SP3, SP4 i SP5 w Piastowie).

Godziny pracy sekretariatu:
ul. Kujawska 28, Piastów
 
Poniedziałek 9:00-19:00
Wtorek 9:00-19:00
Środa 9:00-19:00
Czwartek 9:00-19:00
Piątek 9:00-17:00
Nr konta bankowego:
25 2490 0005 0000 4500 9666 6442 (Alior Bank)

Prowadzimy zajęcia na terenie całego Piastowa.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie
z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

TEST J. ROSYJSKI


Wypełnij test i sprawdź swój poziom

1. Вчера я получил письмо … .

моему другу у моего друга от моего друга nie wiem

2. Летом мы будем ............... по парку.

гулаем гулять гулял nie wiem

3. Вчера они встретились с .............. подругой.

близкая близкую близкой nie wiem

4. Антон всегда утром ........... руки и .............. зубы.

моет, чистит моет, чистится моется, чистит nie wiem

5. - По кокому морю плавают корабли?

глубокому глубокого глубоким nie wiem

6. Без .......... трудно жить.

деньги деньег денег nie wiem

7. -Чем интересуется спортсмен?

спортом спортем спорта nie wiem

8. -О чём ты рассказываешь?

красивом городе красивым городе красивого городa nie wiem

9. Она прочитала статью о ................ науки на прогресс.

воздействие воздействий воздействии nie wiem

10. -Ты ................. фрукты в магазине около дома?

покуплю покупаешь купят nie wiem

11. -Когда у тебя будут зимние каникулы? (Za 2 tygodnie).

За две недели В течение трёх недель Через две недели nie wiem

12. Лесник шел по ............... кабана.

следом следах следам nie wiem

13. Купи мне, пожалуйста, ......... !

эта тетрадь эту тетрадь этой nie wiem

14. –Мы не боимся ............ !

никто никого никому nie wiem

15. -Вас .................. билет в 23 ряду?

моему другу у моего друга от моего друга nie wiem

16. Мой сын с детства увлекается … .

по технике в технике техникой nie wiem

17.Наташа взяла ............... в руки.

себе себя собой nie wiem

18. В телевидении можно узнать цены ......... разных фирм.

акция акции акций nie wiem

19. – Мы бродили, ..... красотой ночного Петербурга.

очарованные очарованы очарованными nie wiem

20. -Куда ты ............., ещё много времени, и мы ещё успеем на работу.

бегаешь бегаете бежишь nie wiem

21. Ровно ................. неделю наша фирма будет открыта.

за через из-за nie wiem

22. В ................. часу ты обедаешь?

каком котором которым nie wiem

23. Часто загорать на солнце вредно ....................... .

на здоровье к здоровью для здоровья nie wiem

24. Моя бабушка родилась в ............. году.

тысяча девятьсот шестдесят седьмом тысяча девятьсот шестдесят седьмым тысяча девятьсот шестьдесят седьмом nie wiem

25. Она долго говорила с ......................... .

Толстом Толстым Толстому nie wiem

26. Наш университет считается ........... в России.

лучший лучшем лучшим nie wiem

27. Друзья всегда идут мне ........................ .

вперед на помощь навстречу nie wiem

28. Друзья заговорились и ................... нужную остановку.

переехали поехали проехали nie wiem

29. ............. зашёл в магазин, но я не знаю кто это.

кто-то кто-нибудь что-нибудь nie wiem

30. Завтра мы будем ужинать ............................ .

двое вдвое вдвоем nie wiem

31. Анна, ты не знаешь, ...................... они так горячо спорят?

о чём над чем перед кем nie wiem

32. –Смотри, у нас ......................... сапоги.

одинаковые эти самые одни nie wiem

33.По .................. мы приходим на лекцию.

средах средам средами nie wiem

34. Мальчики это сделали ................... .

по рассеянности из-за рассеянности от рассеянности nie wiem

35. Ее приняли на работу ................ .

по блату по знакомстве с знакомства nie wiem

36. Ребята купили много подарков, но еще ..... .

всем не всем все nie wiem

37. Банк находится на следующей ..................... .

странице стране стороне nie wiem

38. Моя жена каждый день кричит на меня. Она ......... женщина.

грустная придирчивая жадная nie wiem

39. Ему нужно дочитать еще ......................... страниц этой книги.

мало несколько некоторых nie wiem

40. Мы тебе позвоним, когда вернемся ................... экскурсии.

от c из nie wiem

41. Пожалуйста, сама положи подушку в .................... .

в шкафу из шкафа в шкаф nie wiem

42. ............ посмотреть этот фильм.

идет стоит летит nie wiem

43. Она живет .................... .

пять километров до Варшавы в пяти километрах от Варшавы за пять километров до Варшавы nie wiem

44. Видно, что здесь ...................... все друг друга уважают.

около почти сразу nie wiem

45. В нашей группе учатся ...... .

три новых студента трех новых студентов с тремя новыми студентами nie wiem

46. Я очень люблю балет, … мой друг любит футбол.

a но и nie wiem

47. Антон много путешествует и часто ... интересные истории.

говорит разговаривает расказывает nie wiem

48. Я сейчас занят, мне … разговаривать.

моему другу у моего друга нефтью nie wiem

49. Наша страна богата … .

нефть нефти от моего друга nie wiem

50. Девочка побледнела ... страха.

для из-за от nie wiem

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Klinika Języka Szkoła Języków Obcych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru. Dane będą wykorzystane do celów organizacyjnych kursu oraz marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody prosimy o kontakt z nami za pomocą telefonu bądź wizytę w siedzibie szkoły.

1) Вчера я получил письмо … .

моему другу
у моего друга
от моего друга
nie wiem

2) Летом мы будем ............... по парку.

гулаем
гулять
гулял
nie wiem

3) Вчера они встретились с .............. подругой.

близкая
близкую
близкой
nie wiem

4) Антон всегда утром ........... руки и .............. зубы.

моет, чистит
моет, чистится
моется, чистит
nie wiem

5)  - По кокому морю плавают корабли?

глубокому
глубокого
глубоким
nie wiem

6) Без .......... трудно жить.

деньги
деньег
денег
nie wiem

7) - Чем интересуется спортсмен?

спортом
спортем
спорта
nie wiem

8) - О чём ты рассказываешь?

красивом городе
красивым городе
красивого городa
nie wiem

9) Она прочитала статью о ................ науки на прогресс.

воздействие
воздействий
воздействии
nie wiem

10) -Ты ................. фрукты в магазине около дома?

покуплю
покупаешь
купят
nie wiem

11) - Когда у тебя будут зимние каникулы? (Za 2 tygodnie).

За две недели
В течение трёх недель
Через две недели nie
wiem

12) Лесник шел по ............... кабана.

следом
следах
следам
nie wiem

13) Купи мне, пожалуйста, ......... !

эта тетрадь
эту тетрадь
этой
nie wiem

14) – Мы не боимся ............ !

никто
никого
никому
nie wiem

15) - Вас .................. билет в 23 ряду?

моему другу
у моего друга
от моего друга
nie wiem

16) Мой сын с детства увлекается … .

по технике
в технике
техникой
nie wiem

17) Наташа взяла ............... в руки.

себе
себя
собой
nie wiem

18) В телевидении можно узнать цены ......... разных фирм.

акция
акции
акций
nie wiem

19) – Мы бродили, ..... красотой ночного Петербурга.

очарованные
очарованы
очарованными
nie wiem

20) - Куда ты ............., ещё много времени, и мы ещё успеем на работу.

бегаешь
бегаете
бежишь
nie wiem

21) Ровно ................. неделю наша фирма будет открыта.

за
через
из-за
nie wiem

22) В ................. часу ты обедаешь?

каком
котором
которым
nie wiem

23) Часто загорать на солнце вредно ....................... .

на здоровье
к здоровью
для здоровья
nie wiem

24) Моя бабушка родилась в ............. году.

тысяча девятьсот шестдесят седьмом
тысяча девятьсот шестдесят седьмым тысяча девятьсот
шестьдесят седьмом
nie wiem

25) Она долго говорила с ......................... .

Толстом
Толстым
Толстому
nie wiem

26) Наш университет считается ........... в России.

лучший
лучшем
лучшим
nie wiem

27) Друзья всегда идут мне ........................ .

вперед
на помощь
навстречу
nie wiem

28) Друзья заговорились и ................... нужную остановку.

переехали
поехали
проехали
nie wiem

29) ............. зашёл в магазин, но я не знаю кто это.

кто-то
кто-нибудь
что-нибудь
nie wiem

30) Завтра мы будем ужинать ............................ .

двое
вдвое
вдвоем
nie wiem

31) Анна, ты не знаешь, ...................... они так горячо спорят?

о чём
над чем
перед кем
nie wiem

32) – Смотри, у нас ......................... сапоги.

одинаковые
эти самые
одни
nie wiem

33) По .................. мы приходим на лекцию.

средах
средам
средами
nie wiem

34) Мальчики это сделали ................... .

по рассеянности
из-за рассеянности
от рассеянности
nie wiem

35) Ее приняли на работу ................ .

по блату
по знакомстве
с знакомства
nie wiem

36) Ребята купили много подарков, но еще ..... .

всем
не всем
все
nie wiem

37) Банк находится на следующей ..................... .

странице
стране
стороне
nie wiem

38) Моя жена каждый день кричит на меня. Она ......... женщина.

грустная
придирчивая
жадная
nie wiem

39) Ему нужно дочитать еще ......................... страниц этой книги.

мало
несколько
некоторых
nie wiem

40) Мы тебе позвоним, когда вернемся ................... экскурсии.

от
c
из
nie wiem

41) Пожалуйста, сама положи подушку в .................... .

в шкафу
из шкафа
в шкаф
nie wiem

42) ............ посмотреть этот фильм.

идет
стоит
летит
nie wiem

43) Она живет .................... .

пять километров до Варшавы
в пяти километрах от Варшавы
за пять километров до Варшавы
nie wiem

44) Видно, что здесь ...................... все друг друга уважают.

около
почти
сразу
nie wiem

45) В нашей группе учатся ...... .

три новых студента
трех новых студентов
с тремя новыми студентами
nie wiem

46) Я очень люблю балет, … мой друг любит футбол.

a
но
и
nie wiem

47) Антон много путешествует и часто ... интересные истории.

говорит
разговаривает расказывает
nie wiem

48) Я сейчас занят, мне … разговаривать.

моему другу
у моего друга
нефтью
nie wiem

49) Наша страна богата … .

нефть
нефти
от моего друга
nie wiem

50) Девочка побледнела ... страха.

для
из-за
от
nie wiem
Wyślij
Wyślij
Test został wysłany — dziękujemy! Odezwiemy się niebawem.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Sprawdź swój poziom - zrób test z języka rosyjskiego!